(එෆ්.අස්ලම්)

උතුරු පළාතේ මාර්ග අනතුරු පාලනය කිරීම සඳහා  ඔක්තෝබර් 7 දා සිට 13 වැනිදා තෙක්  විශේෂ මාර්ග ආරක්ෂණ සතියක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

උතුරු පළාතේ වැඩිවන මාර්ග අනතුරු පාලනය කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් මාර්ග ආරක්ෂණ සතියක්  ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්   ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.

එහිදී  පළාත පුරා විවිධ මට්ටම්වලින් මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම, පාසල්වල සිසු රථවාහන අංශ ඇති කිරීම, විනයගරුක රියදුරන්ට ගෞරව කිරීම, අනතුරු අවම ප්‍රදේශ සහිත පොලිස් ස්ථාන තෝරා ගැනීම සහ අනතුරු බහුල ප්‍රදේශවල පොලිස් ආකෘති නිරන්තරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු විය.

මාර්ග ආරක්ෂණ කවුන්සිලයේ සභාපති, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දේපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්, උතුරු පළාත බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීහු මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූහ.