(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)
 
වියළි කාලගුණ තත්වය හමුවේ වැලිකන්ද, දිඹුලාගල සහ ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පවුල්  3368 ක, පුද්ගලයින් 10601ක්,   පාසල් 5ක දරුවන් 1088ක් පානීය ජල හිඟයකට මුහුණ දී ඇති බව පොළොන්නරුව සහකාර ආපදා කළමණාකර අධ්‍යක්ෂක උපුල් නානායක්කාර මහතා පවසයි.
 
උතුරුමැද පළාතට පවතින වියළි කාලගුණ තත්තවය හේතුවෙන් මේවනවිට බවුසර් මගින් ජලය බෙදා දීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන බවද ඒ මහතා කියයි.
 
ඒ මහතා මෙසේද පැවසීය.
 
“වැලිකන්ද ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  ග්‍රාමසේවක වසම් 8ක පවුල් 2374ක්, පුද්ගලයින් 7791කු සහ පාසල්  04ක සිසුන් 928 දෙනෙකු පානීය ජල හිඟයට පත් වෙලා. අපි  දිනකට බවුසර් දෙකක් යොදා ගෙන  ඒ ජනතාව වෙනුවෙන්  පානීය ජල ලීටර් 16,000ක් බෙදා හරිනවා. 
 
දිඹුලාගල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  පවුල් 919ක් ද පුද්ගලයින් 2510 දෙනෙකු සහ පාසලක ළමුන් 160 දෙනෙකු  ආපදාවට ලක්ව තියෙනවා. ඒ අය සඳහාත් බවුසර් තුනක් යොදාගෙන දිනකට පානීය ජල ලීටර් 46,000ක් බෙදා දෙනවා. 
 
ලංකාපුර එක් ග්‍රාමසේවක කොටසක පවුල් 75ක පුද්ගලයින් 300කටත් ජලය ලබා දෙනවා. 
 
මෙම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුළ පානීය ජල ටැංකි 23ක් ස්ථානගත කර හිඟයකින් තොරව පානීය ජලය ලබා දෙනවා.  දිඹුලාගල සහ වැලිකන්ද ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දෙක සඳහා පානීය ජලය ලබා දීමට ආපදා කළමණාකරණ  ඒකකය විසින් රුපියල්  584,974ක්  ලබා දී තිබෙනවා.”
 
දිස්ත්‍රික්කය තුළ පානීය ජල හිඟයක් ඇත්නම් වහාම ග්‍රාම නිලධාරියා වෙත දැනුම් දෙන ලෙස පොළොන්නරුව සහකාර ආපදා කළමණාකර අධ්‍යක්ෂක උපුල් නානායක්කාර මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.