(ක.ග.කරුණාරත්න)

ඇළහැර මහ ගොවි ජනපදයට අයත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ  ජල හිඟය හේතුවෙන් වගා කටයුතු කිරීමට නොහැකිව පැවැති කුඹුරු අක්කර 200 කට පමණ යල-මහ දෙකන්නයේ ජලය සැපයිය හැකි වාරි ව්‍යාපෘතියක් අලුතින් ඉදිකර එහි මංගල දියවර මුදාහැරීම අද (30) සිදුකෙරිණි.

බකමූණ සිරිකඳුයාය අමුණේ සිට සිරිකඳුයාය, කටුව ප‍්‍රදේශය දක්වා ජලය ගෙන යන මේ වාරි ව්‍යාපෘතිය ඇළහැර වාරිමාර්ග කාර්යාලය මගින් නිම කරනු ලැබීය.

එහි මංගල දියවර නිකුත් කිරීමේ අවස්ථාවට ඇළහැර ප‍්‍රාදේශීය මහලේකම් එස්.එම්.කේ.කුමාරහාමි මහත්මිය, පොළොන්නරුව කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ එස්.කේ. හේවාගම, ඇලහැර වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු නාලක සමරසිංහ යන මහත්වරු සහ ප‍්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව සහභාගී වූහ.