(අමදෝරු අමරජිව)

ඇමෙරිකාවට - ත්‍රිකුණාමලයේ ඉඩම් අක්කර 33000ක් ලබාදි ඇමෙරිකානු යුද  කඳවුරක් ත්‍රිකුණාමලයේ ස්ථාපිත කිරීමට යන බව කියමින් නැගෙනහිර මහජන සන්ධානය අද  (11)   ත්‍රිකුණාමලය නගරයේ  උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීය.
 
“ඇමෙරිකා සෝපා ගිවිසුම් මර උගුල පරදවමු“ යන තේමාව මුල්කරගෙන  පැවැති මෙම උද්ඝෝෂණයේදි  “ ඇමෙරිකා හමුදා කදවුරු අපට එපා“  “ ආණ්ඩුව මේ යන්නේ කොයිබටද“  “ රට විකුණන දේශපාලකයන් ඉන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ“ “ මැරුණත් ඇමෙරිකාවට ත්‍රි/මලය දෙන්නේනැහැ"  යනුවෙන් සටන් පාඨ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාකරුවෝ මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුහ.