(ටෝනි කරුණානායක )
 
නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය කඩ කරමින් ආරක්ෂිත හිස් වැසුම් නොපැලද,රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව පොලිස් අණ නොතකා අන්තරාදායක ලෙස ‍යතුරු පැදියක් ධාවනය කළ යතුරුපැදි කරුට රුපියල් 47,500ක දඩයක් ගම්පහ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ආර්.එස්.එම්.මහේන්ද්‍රරාජා මහතා අද(28) වෙනිදා නියම කළේය.
 
රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති එම විත්තිකරුට යතුරුපැදිය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වරදපිළිගත් යතුරුපැදි හිමිකරුට ද රුපියල් 25000ක දඩයක් නියම විය.
 
ගම්පහ පොලීසියේ උප.පො.ප. ඩී.පී.අනුරුද්ධ මහතා පැමිණිල්ල මෙහෙය වූ අතර ගම්පහ වතුමුල්ලේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙකුට මෙසේ දඩ නියම කෙරුණි.