(රංජිත් රාජපක්ෂ)       
             
හැටන්, කොටගල අපිරිසිදු ආකාරයෙන් ආපනශාලා 4ක් සහ වෙළ‍ඳසැලක් පවත්වාගෙන ගිය සිව්දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට අද(13) මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු කටයුතු කළහ.
 
කොටගල සෞඛ්‍යය වෛද්‍ය අධිකාරි කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් කොටගල අපිරිසිදුව පවත්වාගෙන යන ආපනශාලා සහ වෙළඳසැල් හිමිකරුවන් නීතියේ රැහැනට කොටු කරගැනීම සඳහා මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂකවරු මෙම පරීක්ෂාව කළහ.
 
අවහන්හල් 4කට අමතරව, ඩෙංගු මදුරු කීටයන් බෝවන ආකාරයට සහ මහජන පීඩාවක් වන ආකාරයට පවත්වාගෙන ගිය අබලි ද්‍රව්‍ය එකතු කරන වෙළඳසැලක ව්‍යාපාරිකයෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගෙන තිබේ.
 
කොටගල නගරයේ තවත් ආපනශාලා කිහිපයක පවතින අඩුපාඩුකම් සපුරාලීමට එම ආපනශාලා හිමියන්ට මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂකවරුන් දින 14 ක කාලයක් ලබා දුන් අතර, එම කාලය තුළ අදාල අඩුපාඩුකම් සපුරා නොගන්නා ආපනශාලා හිමියන්ට එරෙහිව නුවරඑළිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ නෛතික පියවර ගන්නා බව වැටලීම කළ මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂකවරු කියා සිටියහ.