(රොමේෂ් මධුෂංඛ)

මෙවර පැවත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය සභා වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ වව්නියාව දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලයේ අද (21) නාමයෝජනා බාර දුන්නේය.

වව්නියාවේ ප්‍රාදේශීය සභා 4 ක් හා නගර සභාව වෙනුවෙන් නාමයෝජනා  බාරදීම සිදු කැරිණි.