(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 

රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින සැකකරුවන්ගේ හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 වගන්තිය යටතේ සඳහන් විධි විධානවලට යටත්ව සිර දඬුවම් ලැබූවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කරන වැඩපිළිවෙළක් සකසන්නැයි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර ඇත.

සැකකරුවන් වශයෙන් බන්ධනාගාරගත වන්නන්ට හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 වගන්තිය යටතේ සඳහන් විධි විධානවලට යටත්ව සිර දඬුවම් ලැබූවන්ට මැතිවරණයකදී ඡන්ද අයිතිය හිමිවන නමුත් මෙතෙක් ඊට ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙළක් බන්ධනාගාර මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ යැයි එම සංවිධානයේ සභාපති නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා පවසයි.

මේ නිසා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 හා 4 වගන්ති අනුව සුදුසුකම් ලැබූ සිරකරුවන්ට තමන්ගේ පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇතැයි ද එමගින් සිරකරුවන්ට සැලකීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතින්ගේ අවම ප්‍රමිති උල්ලංඝනය වී ඇතැයි ද නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා කියයි.

මේ නිසා සිරකරුවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කරන ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙළක් සැකසීමට පියවර ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි ද සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටී.