(එම්.කේ.  නන්දසේන)

රටපුරා සියලුම තැපැල් සේවකයින් අද (22) වැඩ වර්ජනයට එක්වී තිබුණද කතරගම තැපැල් කාර්යාලයේ සේවකයින් පමණක් සේවයේ නිරතව සිටින අයුරු දක්නට ලැබිණ.

කතරගම තැපැල් කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය තැපැල් ස්ථානාධිපති ආර්. දයානන්ද මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය අද (22) සේවයේ නිරත වූහ.

කතරගම තැපැල් කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයා 2012 වර්ෂයේදී දෙවන ශ්‍රේණියේ සිට පළමු ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලබා ඇතැත් ඊට අදාළ වැටුප් තලයන්හි පිහිටුවීමට වෘත්තිය සමිති කිසිඳු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම නිසා එම සමිති පිළිබඳව විශ්වාසයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙසේ සේවයේ යෙදී සිටි බව අනාවරණය විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලිපි බෙදන කාර්ය මණ්ඩලයෙන් විමසීමේදී ඔවුන් කියා සිටියේ නියෝජ්‍ය තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයා සේවයේ නිරතව සිටින නිසා තමන්ද සේවයට වාර්තා කළ බවයි.

කෙසේ වෙතත් තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කර මහජන සේවාවන් ඉටු කිරීම පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීහු සිය සතුට පළකර සිටියහ.