(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       
 

ගිනිගත්හේන නගරයේ නායයාමට ලක් වූ වෙළඳසැල් 10ට අමතරව තවත් වෙළඳසැල් 22 ක් නායයාමේ දැඩි අවදානමක පවතින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ගිනිගත්හේන නගරයේ පරීක්ෂණයක් පවත්වා තමන් වෙත වාර්තාවක් ලබා දී ඇති බව අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති ජයසංඛ පෙරේරා මහතා පැවසීය.

අද (20) ගිනිගත්හේන අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභා කාර්යයාලයේදි විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සභාපතිවරයා ඒ බැව් පැවසීය.

මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා කියාසිටියේ මීට වසර 30 කට පෙර ගිනිගත්හේන නගරයේ වෙළඳසැල් ඉදිකර ඇති බවයි.

නායයෑමට ලක් වූ වෙළසැල් සහ නායයාමේ අවදානමට ලක් ව ඇති වෙළඳසැල් ඉදිකිරීම සඳහා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතියක් ලබානොගෙන එම වෙළඳසැල් ඉදිකර ඇති බවද සභාපතිවරයා පැවසීය.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් හඳුනාගෙන ඇති  නායයාමේ අවදානමකට ලක් විය හැකි වෙළදසැල් 22ක හිමියන්ට ඉන් ඉවත් වන ලෙස දැනුම් දුන් බවත්, එසේ  වෙළඳසැල් හිමියන්  වෙළඳසැල්වලින් ඉවත් නොවන්නේ නම් වෙළඳසැල පවත්වාගෙන යාමට වෙළඳුන් විසින්  අඹගමුව ප්‍රදේශීය සභාව වෙතින් ලබාගෙන ඇති වෙළද බලපත්‍රය අහොසි කිරීමට පියවර ගන්නා බවද සභාපතිවරයා මෙම මාධ්‍ය හමුවේදි පැවසිය.

නායයාමේ අවදානමට ලක්ව ඇති නගර මධ්‍යයේ හැටන් මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසද තවදුරටත් නායයාමේ අවදානමක් පවතින නිසා එම මාර්ගයද තවදුරටත් වසා දැමිමට සිදුවන බවත්, එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහන කොළඹ මාර්ගයට පිවිස ගිනිගත්හේන බස් නැවතුම්පොළ හරහා මහනුවර මාර්ගයට පිවිසෙන ලෙස සභාපතිවරයා ඉල්ලා සිටී.

පවතින තත්ත්වය මත ගිනිගත්හේන නගරයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පවතින බවත්, බස් නැවතුම්පොල ඉදිරිපස මාර්ගයේ අඩි කිහිපයක් පුළුල් කිරීමට මාර්ග සවංර්ධන අධිකාරිය නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරන බවද සභාපතිවරයා පැවසීය.

නායයාමේ අවදානමට ලක්ව ඇති වෙළඳසැල්  22 වෙනුවෙන් එම වෙළඳසැල් හිමියන්ට ගිනිගත්හේන නගරයේ සුදුසු ස්ථානයක අලුතින් වෙළදසැල් ඉදිකිරීම කෙරෙහි තම අවධානය යොමු වි ඇති බවද සභාපතිවරයා මෙම මාධ්‍යය හමුවේදි වැඩිදුරටත් පැවසිය.