රට අරාජික කරමින් මහජන ආරක්ෂාව බිල්ලට දෙන ආණ්ඩුව  වහා ඉල්ලා අස්විය යුතු යැයි රජයට බල කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පැවැත්වු උද්ඝෝෂණයක් අද කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.


(ඡායාරූප- ගයාන් අමරසේකර)