(ප්‍රින්ස් රත්නායක)
 
විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපති ධූරයට ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්දන පී.උඩවත්ත මහතා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර ඇත.

මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතා අද (5) පෙරවරු යෙදෙන සුබ මොහොතින් වැඩ ආරම්භ කළේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ධූරයේ කටයුතු කර ඇති අතර ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ භෞතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක් ලෙස කටයුතු කළේය.
චන්දන උඩවත්ත මහතා ඛණිජ සම්පත් වලට අගය එක් කිරීම පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කළ විද්වතෙකි.

මීට පෙර ඒ මහතා රාජ්‍ය ආයතන කීපයක සසභාපති ධූරයේ කටයුතු කර ඇත. ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපතිනිය ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය ජනිතා ලියනගේ මහත්මිය ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ධූරයේ වැඩ බාර ගැනීමත් සමඟ හිස් වූ උප සභාපති ධූරයට මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතාගේ පත්වීම සිදුකර තිබේ.