(විනීතා එම් ගමගේ)

විගමනික ශ්‍රමිකයන්ගේ දූ දරුවන් සඳහා පිරිනැමෙන ශිෂ්‍යත්ම සඳහා අයැදුම්පත් භාර ගන්නා දිනය මේ මස 31 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇතැයි ශ්‍රී  ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය පවසයි.

මෙම අයැදුම්පත් බාර ගන්නා අවසන් දිනය ලෙස මීට පෙර ප්‍රකාශයට පත්කර තිබුණේ අප්‍රේල් 30 වැනිදාය.

අපොස සමාන්‍ය පෙළ, අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සහ පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දූ දරුවන් සඳහා කාර්යංශයේ සුබසාධන අරමුදල මගින් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම වාර්ෂිකව සිදුකෙරෙන අතර 2019 වසරේ පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ 2018 වසරේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සමතුන් සඳහා කැඳවන ලද අයැදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය මෙසේ කල් දමා ඇත.  

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ අයැදුම්පත් එවීම පමා වූ පිරිස් සඳහා මෙසේ අවසන් දිනය තවදුරටත් කල් දුන් බව කාර්යංශය කියයි.

මෙම අයැදුම්පත් www.slbfe.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබා ගත  හැකි බවද කාර්යංශය කියයි.
1996 වසරේ ඇරඹී මෙම වැඩසටහන යටතේ මේ දක්වා සිසුන් 44832 ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 8974 ක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමා ඇතැයි ද කාර්යංශය කියයි.