(නිමල කොඩිතුවක්කු)

වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයන් පිළිබඳ හදිසි තොරතුරු සඳහා 117 කෙටි දුරකතන අංකය අමතන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙයට අමතරව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් අංශයේ 0112 670 002 සහ 0112 136 222 යන දුරකථන අංක ඔස්සේදතොරතුරු ලබා දිය හැකි බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

බුරවී සුළි කුණාටුවට මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ආපදා කළමනාකරණ කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ගෙන ඇතැයිද කොඩිප්පිලි මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.