(රංජන් කස්තුරි)

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ - 2013 විභාගයට කොළඹ විශාකා විදුහලෙන් ඉදිරිපත් වූ ශිෂ්‍යාවකගේ ඉංග්‍රීසි උත්තරපත්‍රය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයක් මත නැවත ස්වාධීන කමිටුවක් මගින් ඇගයීමට ලක් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා කීය.

තමාට ඉංග්‍රීසි විෂයට "බී" සාමාර්ථයක් ලැබී ඇතැත් එය පිළිගත නොහැකි බවට එම සිසුවිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොණුකර තිබූ අතර එහි තීන්දු ප්‍රකාශ කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝගකර ඇත්තේ එම ඉංග්‍රීසි උත්තරපත්‍රය නැවත අගයන ලෙසය.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයට ගරුකරමින් ස්වාධීන කමිටුවක් පත්කර ඉංග්‍රීසි පිළිතුරු පත්‍රය නැවත අගය ලකුණු (සාමාර්ථ) නිකුත් කරන බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කීය.