(විනීතා එම් ගමගේ)

වරාය සේවකයන් විසින් ඉකුත් 31 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන ලද වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් වරාය අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 500 ක පමණ පාඩුවක් සිදුවී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ උප සභාපති ඩබ්ලිව් එස් වීරමන් මහතා ලංකාදීපයට අද පස්වරුවේ  (02) පැවැසීය.
 
සාමාන්‍යයෙන් දිනකට වරායේ ආදායම රුපියල් මිලියන 120 ක් පමණ වන බවත් ඉකුත් දින තුනේ දී එම ආදායම් සියල්ල අහිමි වූ බවත් ඔහු කියා සිටියේය.
 
කෙසේ වෙතත් ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවීමට සිදුවීම ඇතුළු ප්‍රශ්නවලදී ජනතාවට විඳින්නට සිදුවන අපහසුතා සියල්ල ජනතාවගෙන් ඉවත් කර වරාය අධිකාරිය විසින් එම පාඩුව විඳින්නට තීරණය කොට ඇති බවත් කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු අද පස්වරුවේ ආරම්භ කළ බවත් ඒ අනුව එහි ක්‍රියාකාරිත්වය හෙට දවස තුළ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වනු ඇති බවත් ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේය.