(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සාගර වඩුගේ මහතා අද (25)  සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

වඩුගේ මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා වෙත භාරදි ඇති අතර එහි පිටපත් ජනාධිපතිවරයා , ප්‍රවාහන අමාතයවරයා ඇතුලු නිලධාරීන් වෙත යොමුකර ඇත.

සාගර වඩුගේ මහතා වසර 20 කට වැඩිකාලයක් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සේවය කර ඇති කීර්තිමත් නිලධාරියෙකි.

සාගර වඩුගේ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අද (25) දිනයේ තමන් වෙත බාරදුන් බව මේ  සම්බන්ධයෙන් ලංකාදීපය කළ විමසීමකදී ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් විෂය භාර අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා දැනුවත් කළ බවද ලංගම සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.