(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

මහනුවර දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයේ කම්කරු නිලධාරියෙකු රුපියල් 10,000 ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගනිද්දී අද (3) කඩුගන්නාවේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂක කාන්තා ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි පද්මිණී වීරසූරිය මහත්මිය පැවසුවාය.  

පැමිණිලිකාර ව්‍යාපාරිකයා අකුරණ ප්‍රදේශයේ ලී මෝලක් පවත්වාගෙන යන අතර එහි සේවකයන්ට අර්ථසාධක අරමුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධව නීති මගින් කටයුතු නොකර සිටීම සඳහා සැකකාර කම්කරු නිලධාරිවරයා රුපියල් 30,000 ක මුදලක් ඉල්ලා තිබූ බව ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරිය කීය.

ව්‍යාපාරිකයා විසින් එම මුදල කම්කරු නිලධාරියා සමග කතා කර ඔහු ඉල්ලන වලට මුදල  රුපියල් රු.15000 දක්වා අඩු කරගෙන තිබූ අතර සැකකරු එම මුදලින් රුපියල් 5000 ක් අත්තිකාරම් වශයෙන් ලබාගෙන ඉතිරි රුපියල් 10,000 ලබා ගනිද්දී අත්අඩංගුවට ගත් බව ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.