(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ  හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය   රංජන් රාමනායක මහතා ආරක්ෂා සහිතව   මීගමුව  පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ,  නිරෝධායන  මධ්‍යස්ථානය තුළ  වෙනම කාමරයක රඳවා ඇතැයි බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක (කොමසාරිස් පාලන) චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසීය.

පිටතින් ආහාර ලබා ගැනීමට අවසර නොමැති බවත් බන්ධනාගාරයෙන් සැපයෙන ආහාර පමණක් ඔහුට ලබාදෙන බවත් ඒ වගේම අමුත්තන්ට බැලීමට අවසර නොමැති බවත්  මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කීය.

දින 14 ක කාලයක්  එම මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා තබා   අනතුරුව  පී. සී. ආර්. පරීක්ෂණයට  ලක්කිරීමෙන් අනතුරුව  ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව  ඔහු බන්ධනාගාරයක් වෙත යොමුකිරීමට කටයුතු කරන බවත් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.