(අනීෂා මානගේ)

තංගල්ල නගරයේ සහ නගරය අවට ප්‍රදේශයේ සිදුකළ පරීක්ෂාවකදී මුහුණු ආවරණ නොමැතිව සිටි 85 දෙනකුට දැඩි අවවාද කිරීමට තංගල්ල මූලස්ථාන පොලිසියේ නිලධාරිහු අද (15) ක්‍රියා කළහ.

තංගල්ල නගරය සහ නෙටොල්පිටිය, කුඩාවැල්ල, විතාරන්දෙණිය යන ප්‍රදේශවලට පොලිස් නිලධාරින් කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදවා මෙම පරීක්ෂාව සිදුකෙරිණි.

යතුරුපැදි, පාගමනින් ගමන් කරන පුද්ගලයන්, බස්රථ සහ ත්‍රීරෝද රථවල ගමන් කරන අයවලුන් මෙලෙස පරීක්ෂා කළ අතර මුහුණු ආවරණ නොමැතිව සිටි අය 85 දෙනකු හඳුනාගැනීමට එහිදී හැකිවිය.

පොලිස් නිලධාරින් මෙම පුද්ගලයන්ට දැඩි ලෙස අවවාද කළ අතර මුහුණු ආවරණ පැළද ගැනීමට ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සිදුකෙරිණි.