(ටෝනි කරුණානායක)

මිනුවන්ගොඩ සිද්ධියෙන් පසු කළහකාරී ලෙස හැසිරීමට සැලසුම් කළැයි කියන චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගත් 32 දෙනාට ඇප ලබාදීමට මිනුවන්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත් කේසර සමරදිවාකර මහතා අද (22) නියෝග කළේය.

එක් අයකුට රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇප නියම කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඇපකරුවන් සැකකරුවන්ගේ ළඟම ඥාතීන් විය යුතු බව ප්‍රකාශ කළේය.

සැකකරුවන්ට නැවත අගෝස්තු 28 වැනි දා අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස ද මහේස්ත්‍රාත්වරයා වැඩිදුරටත් නියම කළේය.