(එෆ්.අස්ලම්)


නව රජය වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමෙන් පසු යාපනය හා කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රගතව මහා පරිමාණ වැලි ජාවාරම් සිදුවන බවට දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත දැනුම් දී තිබේ.


නව රජයේ මෙම තීරණයෙන් පසු උතුරේ ප්‍රදේශ ගණනාවක පස් වැලි ගොඩදැමීම් සහ ප්‍රවාහනයන් ජාවාරම් වශයෙන් සිදුවන බවද සිද්ධාර්ථන් මහතා සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවමින් දැනුම්වත් කර ඇති මන්ත්‍රීවරයා  දිනකට ලොරි සහ ට්‍රැක්ටර් රථ සිය ගණකින් වැලි ප්‍රවාහනය කරන බවටද එහි සදහන් කර ඇත.

යාපනය කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රීක්කවල පිහිටි මරුදංකේනි,පලෙයි,කරෙයිචි යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශ කේන්ද්‍රගතව පස් හා වැලි ගොඩදැමීම් ජාවාරම් ලෙසින් සිදුවන බවද පෙන්වා දී ඇත.


පලෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කිලාලි, අල්ලිපලෙයි, පූලෝපලෙයි, ඉයක්කච්චි,මන්දුවිල්,සුන්ඩිකුලම් ආදී ප්‍රදේශවල පෞද්ගලික ඉඩම්වල මෙම ගොඩදැමීම් සීඝ්‍ර වශයෙන් සිදුවන බවත් රජය මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු බවත් සිය ලිපියෙන් තවදුරටත් අවධාරණය කර තිබේ.


දිනකට 100 කට වැඩි ට්‍රැක්ටර් හා ලොරි රථ වලින් මෙලෙස පස්,වැලි ප්‍රවාහනය කිරීමෙන් විශාල පරිසර හානියක් සිදුවන බවත් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇතැයි ද බලාපොරොත්තු වෙනවා යැයි ද සිද්ධාර්ථන් මහතා සිය ලිපියෙන් අවධාරණය කර තිබේ.