(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)

නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස හිටපු අමාත්‍ය එම්.එල්.ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා පත්කිරීමට විරෝධය දක්වා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනා ගමනයේද අඩුවක් දකින්නට හැකිවිය.

නැගෙනහිර දෙමළ එකමුතුව නමින් වූ සංවිධානයක් මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය පිළිබඳව අත් පත්‍රිකාවක්ද නගරය පුරා බෙදා හැර තිබේ.හිස්බුල්ලා මහතා ආණ්ඩුකාර ධූරයට පත්වීම හේතුවෙන් නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් බෙදීමේදී දෙමළ ජනතාවට අසාධාරණයක් වීම හේතුවෙන් මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය පවත්වන අතර එයට සහය දෙන ලෙසද එම පත්‍රිකාවේ සඳහන් වී තිබේ.

දෙමළ ජනතාව බහුතරයක් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශවල මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක ව අතර මුස්ලිම් ජනතාව ජීවත්වෙන ප්‍රදේශවල මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක නොවීය. මුස්ලිම් ජනතාව වාසය කරන කාත්තන්කුඩි නගරයේ කඩ සාප්පු විවෘත කර තිබෙන අයුරැ දැකීමට හැකිවිය.

මෙම ප්‍රෙද්ශය තුළ යම් සිදුවීමක් වුවහොත් එයට මුහුණ දීම සඳහා පොලිස් කණ්ඩායම් සුදානම් කර තිබූ අතර මෙම හර්තාලය හේතුවෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කිසිදු කලහකාරී සිදුවීමක් වාර්තා නොවූ බව මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.