(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ජනාධිපතිවරයාගේ , අගමැතිවරයාගේ සහ ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ නම් සඳහන් කරමින්  පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම් නොපැකිළිව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නැයි ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී ජයසුන්දර මහතා සියලු විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ, අගමැතිවරයාගේ සහ  ජනාධිපති කාර්යාලයේ, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ සහ වෙනත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ නියෝගයක් බව සඳහන් කරමින් පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගන්නා ලෙස බලපෑම් කරමින් විදුහල්පතිවරුන් වෙත ලිපි යොමු කිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත.

සමහර අවස්ථාවල රජයේ නිලධාරීන් ද මෙවැනි ලිපි යවන බව නිරීක්ෂණය කර ඇති බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

විදුහල්පතිවරුන් තම පාසලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමේ දී එබඳු කිසිඳු ලිපියක් පදනම් කර නොගත යුතු බවත්  ළමයින් පාසල්වලට ඇතුළත් කළ යුත්තේ සම්මත රෙගුලාසි සහ පරිපාටිය අනුවම පමණක් බවත් එහි සඳහන් වේ.

මෙම නියමය කඩකරන විදුහල්පතිවරුනට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා බවද ජනාධිපති ලේකම්වරයා සියලු විදුහල්පතිවරුනට දැනුම්  දී තිබේ.