(ඉන්දිකා රාමනායක )
 
කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ  බාලිකා විද්‍යාලයකට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ කොළඹ ප්‍රධාන පෙලේ පිරිමි පාසලක සිසුන් 20 දෙනකු  කොල්ලුපිටිය පොලිස් බාරයට ගෙන ඇත.

එම සිසුහු  මේ වන විට පොලිස් බාරයේ රඳවා සිටිති.