(මුදිතා දයානන්ද)

ගුරු-විදුහල්පති  උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන්  පැලවත්ත- කොට්ටාව (174)  බස් මාර්ගයේ  එක්මං තීරුවක් මුළුමනින්ම වසා දමා ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

මේ හේතුවෙන් ඒ අවට මාර්ග දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පවතින බවද පොලීසිය සඳහන් කරයි. 

ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිටදී මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වේ. 

වැටුප්  සහ  නිදහස්  අධ්‍යාපන අයිතිය  දිනාගැනීම  ඇතුළු කරුණු මුල් කරගනිමින් ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ නියැලුණහ. 

 ( ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර ) 

(වීඩියෝ- ශාන්ත සෙනෙවිරත්න)