(මනුල වික්‍රම)
 
ශ්‍රී  ලංකා  නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  ප්‍රබලයින් රැසක් අද (09) අනුරාධපුරයේ සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන  පෙරමුණු  මංගල ජන හමුවේදී  පොදුජන පෙරමුණ හා එක් වූහ.
 
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරකුමාර දිසානායක, හිටපු අමාත්‍ය තිස්ස කරල්ලියද්ද මහත්වරුන් මෙන්ම පසුගියදා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය පළකරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ එක්වූ සහායට එක්වූ හිටපු අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.බී.ඒකනායක මහතා ද එහිදී  දී වේදිකාවට පැමිණ සිටියහ.
 
හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා හා ඩග්ලස් දේවනන්ද මහත්වරුද  එම ජනහමුවට එක්ව සිටියහ.