සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු

ජාතික තව්හීත් ජමාත් සංවිධානය, ජමාතේ මිලාතේ ඊබ්‍රාහිම් හා මිලයාතේ සෙයිලානි යන සංවිධාන තුන මෙරට තහනම් කිරීම පාර්ලිමේන්තුව අද (21) අනුමත කළේය.

ජාතික තව්හීත් ජමාත් සංවිධානය පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයට නායකත්වය දුන් මොහොමඩ් සහරාන් නැමැත්තාගේ මුලිකත්වයෙන් පිහිටුවා ගනු ලැබුවකි.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ 27 වැනි වගන්තියේ යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කළේය.

පැය කිහිපයක විවාදයකින් පසුව ගැසට් නිවේදනය අනුමත කෙරිණි.