(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

දීර්ඝ කාලයක් ගතවන ස්කෑනර් පරීක්ෂාවක් හේතුවෙන් කොළඹ වරායේ කන්ටේනර් සිය ගණනක් ගාල්කර තැබීමෙන් දෛනික කටයුතුවලට මහත් බාධාවක් පැමිණ ඇතැයි මහාමාර්ග වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ‘ලංකාදීප’ යට පැවැසීය.

හිටපු ඇමැතිවරයකුගේ මැදිහත්වීමෙන් ගෙන්වන ලද ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් මෙම පරීක්ෂාව සඳහා භාවිත වන්නේ යැයි ද එමගින් එක් කන්ටේනරයක් පරීක්ෂාවට පැය බාගයකට ආසන්න කාලයක් ගතවීමෙන් මෙම තදබදය නිර්මාණය වී ඇතැයි ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇමැතිවරයා අවධාරණය කළේය.

කොළඹ වරායෙන් දෛනිකව කන්ටේනර් 1500 ක් පමණ පිටවන්නේ යැයි කී ඇමැතිවරයා මෙසේ නිර්මාණය වී ඇත්තේ අනවශ්‍ය තදබදයක් යැයි චෝදනා කළේය.

මෙම ස්කෑනර් පරීක්ෂාව සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5000 ක මාසික ගෙවීමක් අදාළ සමාගමට කරන්නේ යැයි ද මෙම ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සැකයක් මතු වී ඇතැයි ද ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මෙම ස්කෑනර් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශ මට්ටමින් මූලික විමර්ශනයක් කිරීමට තමා කටයුතු කරන්නේ යැයි ද ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.