ඩයනා උදයංගනී

වර්ගීකරණය නොකර ලබාදෙන මිශ‍්‍ර කසල බැහැර කිරීම ගැටලූවක් වී ඇති බැවින් තව දුරටත් එම කසල භාරගැනීම කළ නොහැකි බව කොළඹ මහ නගර සභාව පවසයි.
         
කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට අයත් කසල අංගනයකට කසල බැහැර කරන අතර මේ වනවිට එයට වෙන් නොකළ කසල භාරගැනීම නතර කර ඇති බැවින් මෙම ගැටලූවට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇති බව කොළඹ වැඩබලන නාගරික කොමසාරිස් එල්.ආර්.එල් වික‍්‍රමරත්න මහතා පැවසීය.
         
එබැවින් වර්ගීකරණය නොකර බැහැර කර ඇති කසල ඉවත් කිරීම ගැටලූවක් වී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේය.
         
එබැවින් කසල නියමිත පරිදි වර්ගීකරණය කර කොළඹ මහ නගර සභාවේ කසල භාරගන්නා රථවලට ලබාදෙන ලෙස සහ වෙන් නොකළ කසල මහ මග දමා නොයන ලෙස නැවතත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේය.
         
නීති විරෝධී ලෙස මහ මග කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව ද වැඩ බලන නාගරික කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේය.
         
මීතොටමුල්ල කසල කන්ද කඩාවැටීමෙන් ඇතිවූ තත්ත්වය සමඟ කොළඹ මහ නගර සභාව තුළ කසල බැහැරකිරීම පිළිබඳ ගැටලූවක් ඇතිවූ අතර ඒ හේතුවෙන් කසල වර්ගීකරණය කර ලබාදීම අනිවාර්ය කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණි.
         
බහුතරයක් ජනතාව වර්ගීකරණය කර කසල ලබාදුන්නත් ඇතැමුන් තවමත් එසේ නොකර මිශ‍්‍ර කසල මහ මග දමා යන බව ද එල්.ආර්.එල් වික‍්‍රමරත්න මහතා සඳහන් කළේය.
         
පසුගිය කාලයේ නගරයේ අලංකරණය ගැන සිතා එම කසල ද බැහැර කිරීම සිදුකළ නමුත් තව දුරටත් එසේ කළ නොහැකි බවද ඔහු කියා සිටියේය.