(ඩබ් ඒ පියතිලක)

පොලොන්නරුව  හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන  කලාපයේ  මින්නේරිය ජාතික පාසල  අද (27) දිනයේ ආරම්භ කර  ස්වල්ප වේලාවකින් දෙමාපියන් පැමිණ දරුවන් රැගෙන ගිය බව එම පාසලේ විදුහල්පතිවරයා පැවසීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් මින්නේරිය ජාතික පාසලේ විදුහල්පති කේ රණවිර මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් මෙසේ කීය.

සුපුරුදු ලෙස පාසල  අද  දින ආරම්භ කලා. නමුත් වෙනදා මෙන් දරුවන් පාසලට පැමිණ සිටියේ නැ. පාසල ආරම්භ වෙලා  ටික වෙලාවක් ගියා විතරයි දෙමාපියන් පැමිණ තම තමන්ගේ දරුවන් අරන් ගියා. මෙහෙම වෙන්න හේතුව වුනේ අපේ  කලාප කාර් යාලයේ සේවකයෙකු කොව්ඩි 19 ආසාදිතයෙක් හමුවිමත් ඒ වාගේම ඊයේ  දිනයේ කලාප කාර් යාලයට ආව ගිය 80 දෙනෙකු  පී.සී.ආර්. පරික්ෂණයට භාජනය කලා.  මේ විද්‍යාලයේ ගුරුවරුනුත් ඒ කලාප කාර් යාලයට ගියා. ඒ නිසා දෙමාපියන් බය වෙලා  පාසලට පැමිණි දරුවන් ආපසු අරන් ගියා.

කෙසේ නමුත් හිගුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කලාප බාර ටී.එ.ඩී.වයි. ගීතාංජලී අධ්‍යක්ෂිකාව මෙසේ පැවසුවාය.

හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල කිසිදු පාසලක් වහන්න කියලා මා උපදෙස් දිලා නැ. එ වාගේම  උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලයෙන්  මාගේ කලාපයේ කිසිදු පාසලක් වහන්න කියලා මට උපදෙස් ලබා දිලාත් නැ. දෙමාපියන් විසින් පාසලට පැමිණ දරුවන් අරන් ගිය බවට මට තොරතුරු ලැබුණා .