(ටී.කේ.ජී.කපිල )

කුවේට් පොලිස් රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයේ රදවා තබා ගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන් 30 දෙනෙකු අද (21) අලුයම කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත එවා තිබිණි .

මෙම කාන්තාවන් අතරින් වැඩි පිරිසක් කුවේටයේ නේවාසිකාගාර තම මුදලින් මිලදී ගෙන, ඒවායේ නැවතී සිටිමින් එරට විවිධ ආයතනවල රැකියා කරමින් සිටි අය වෙති.

ඔවුන් එසේ කටයුතු කරමින් සිටියදී එරට රැකියා ඒජන්සිකරුවන් සංවිධානාත්මකව, එම නේවාසිකාගාර වෙත කඩා වැදී තමන් කුවේට් පොලීසියෙන් බව හඟවමින් මෙම කාන්තාවන් එතෙක් උපයා ගෙන තිබූ මිල මුදල්, රත්තරන් බඩු , වෙනත් විදුලි උපකරණ ඇතුළු ඔවුන් සතු වටිනා දෑ සියල්ල සමඟ ඔවුන් පැහැරගෙන ගොස් තිබේ .

ඉන්පසුව මෙම කාන්තාවන්ට දැඩි ලෙස පහර දෙමින්  වෙනත් ස්ථානයක දින ගණනාවක් රදවා ගෙන සිට පසුව කුවේට් පොලීසියේ අත්අඩංගුවට පත්වන ආකාරයට මෙම ගෘහ සේවිකාවන් මහ මග දමා ගොස් තිබේ .

පසුව කුවේට් පොලීසිය  ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් මෙම ගැටලුව විසදීමට ප්‍රයත්න දරා ඇති අතර ඒවා අසාර්ථක වීමෙන් පසුව මෙම ගෘහ සේවිකාවන් පිරිස මෙසේ ශ්‍රී ලංකාව වෙත එවා තිබේ.