(බී.ජානක)

කැස්බෑව නගර සභාවේ  සේවකයින් 8 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයින්  බවට වාර්තා විමත් සමඟ කැස්බෑව නගර සභාවෙහි මහජන සේවාවන්  අද (5) තාවකලිකව නවතා දැමූ බව කැස්බෑව නගර සභාවේ සභාපති ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

කැස්බෑව නගර සභාවේ සියලු නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු  සේවකයින් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ 159 දෙනෙකු සඳහා පී. සී.ආර්. පරීක්ෂණ අද (5) නගර සභා භූමියේ දී සිදු කෙරෙන බව සභාපති ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

අද දින නගර සභාවේ වැඩ  කටයුතු අඩාල වුවද  අන්තර් ජාලය ඔස්සේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට වරිපනම් බදු ගෙවීම් ආදිය සිදු කළ හැකි බව පැවසේ. නගර සභා සේවකයින්ගේ  සිදුකරන ලද  පී.සී.ආර් වාර්තා ලැබීමෙන් පසුව නැවත මහජන සේවාවන් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද සභාපතිවරයා පැවසීය.