(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)

කල්මුණේ උතුර උප ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උසස් කරදෙන ලෙස ඉල්ලා පැවැත්වෙන උපවාසය පස්වැනි දිනටත් පැවැත්වුණ අතර එම ස්ථානයට පැමිණි ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සමාජ සවි බල ගැන්වීම් අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතාට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහතාට ජනතාව විරෝධය දැක්වූහ.

එම ස්ථානයට පැමිණි අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා ජනතාව ඇමතූ අතර පසුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහතා  ජනතාව ඇමතන  අතර තුර එම ස්ථානයේ සිටි ජනතාව ඔහුට හූ තබමින් විරෝධය දැක්විය.

පසුව අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පැමිණ ජනතාව ඇමතූ අතර ඔහුගේ කතාවට ජනතාව විරෝධය දැක්වීම හේතුවෙන් ඔහුට කතාව අතරමග නැවත්වීමට සිදුවිය.

දයා ගමගේ ඇමැතිවරයාට සහ සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයාට ජනතාව විරෝධය පල කිරීම හේතුවෙන් පොලිසීය මැදිහත්වී ඔවුන් දෙදෙනාව ඒම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගනු  ලැබීය.