ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ උප ජනාධිපතිවරිය ලෙස  තේරී පත්වූ කමලා හැරිස්  මහත්මිය අද (18) ඇයගේ සෙනට් සභික ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත ය.

ඇය ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ජනපදය නියෝජනය කරමින් සෙනට් සභික ධුරය හොබවන අතර ඇමෙරිකාවේ මීළඟ උප ජනාධිපති ලෙස දිවුරුම් දීම සඳහා ඇය එලෙස එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත ය.

ජෝ බයිඩන් මහතා  ඇමෙරිකාවේ 46 වැනි ජනාධිපතිවරයා ලෙසත්, කමලා හැරිස්  මහත්මිය ඇමෙරිකාවේ 49 වැනි උප ජනාධිපතිවරිය ලෙසත් කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලේ දී අනිද්දා (20) දිවුරුම් දීමට නියමිත ය.

කමලා හැරිස්ගේ ධුර කාලයේ ඉතිරි කාලය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මේ වනවිට කැලිෆෝනියා ජනපදයේ රාජ්‍ය ලේකම් ධුරය හොබවන ඇලෙක්ස් පැඩිලා නම් කිරීමට එම ජනපදයේ ආණ්ඩුකාර ගවින් නිව්සම් තීරණය කර ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඇලෙක්ස් පැඩිලාට වත්මන් ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ගේ දෝෂාභියෝග විභාගයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව උදා වේ

 ( රොයිටර්-055)