(ඩයනා උදයංගනී සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ) 

එයාර් බස් හතරක් මිලට ගැනීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය විසින් අත්සන් කර තිබූ ගිවිසුම වත්මන් රජය මගින් අවලංගු කිරීම හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 1706 ක පාඩුවක් සිදුව ඇතැයි පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) විසින් පාර්ලිමේන්තුවට අද (21) ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ දැක්වේ.

2020/2021 වසරවල ලැබීමට නියමිත තවත් එයාර් බස් හතරක ගිවිසුම් අවලංගු කර ඇති බව හා එයිනුත් මෙවැනිම පාඩුවක් විය හැකි බව එහි දැක්වේ.

මෙම වාර්තාව කෝප් කමිටුවේ සභාපති මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.