(අමදෝරු අමරජිව)

ලංකා ඛණිජ වැලි සංස්ථාවට අයත් පුල්මුඩේ පිහිටි යන්ත්‍රාගාර සේවකයන්ට ලැබිය යුතු අලුත් අවුරුදු ප්‍රසාද දිමනාවේ ප්‍රශ්ණයක් මුල්කර ගෙන සේවක වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරිම නිසා අද (07) යන්ත්‍රාගාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු සම්පුර්ණයෙන්ම අඩාල විය.

වැඩ වර්ජනයක් කළ සේවකයන් යන්ත්‍රාගාර පරිශ්‍රයේ රැදිසිටිමෙන් ප්‍රධාන දොරටුව වසා දැමිම නිසා ඛණිජ වැලි ප්‍රවාහනය සදහා පැටවු ලොරි භූමියෙන් පිටතට යෑමට නොහැකිව රැදි සිටින අයුරු දැක්නට ලැබුණි.

යන්ත්‍රාගාරය, ඉන්ධනහල හා පරිපාලන කාර්යාලයේ ඇතැම් අංශවල සේවකයන් මෙම වැඩ වර්ජනයට එක් වි සිටි අතර කම්හල හා එහි ස්ථාන පාලුවට ගොස් තිබුණි.

සේවකයන් පවසන්නේ සෑම වසරකම අලුත් අවුරුදු ප්‍රසාද දිමනාව රුපියල් ලක්ෂයට වැඩි මුදලක් ලබාදුන් අතර මෙවර එම මුදල අඩුකර ඇති බවත්ය.කොරෝනා වසංගතය හමුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුවෙද්දි ආයතනය පාඩු නොලබා රැකගත් සේවකයන්ට සලකන්නේ මෙලෙස දැයි ප්‍රශ්න කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් කල විමසුමකට පිළිතුරු දුන් ලංකා ඛණිජ වැලිසංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරි උදය ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ අමාත්‍යාංශ්‍ය සමග සාකච්ඡා කර විසදුමක් ලබාදෙන තෙක් කිසිවක් ප්‍රකාශ කල නොහැකි බවයි.