ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරුන් පිරිසක් තමා හමුවී රටේ මෙන්ම පක්ෂයේද ප්‍රශ්න ඇති බව සඳහන් කරමින්  ඔවුන් අතරමං වී ඇති බව පැවසී යැයි  හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ලිපියක්  යොමු කරමින් සඳහන් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රටේ බහුතරයක් ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද  පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් සමඟ එකතු  වීම තමා කිසිසේත්ම අනුමත නොකරන බව බවත්  එම ලිපියෙන් දන්වා ඇත.

එමෙන්ම  ඔවුන්ගේ එම ගැටළුවලට පිළිතුරු දෙමින්  කිසි දිනෙක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැර දමා වෙනත් පක්ෂවලට  සම්බන්ධ නොවන  ලෙසට  තමා  ඔවුන්ට උපදෙස් දුන් බවත් පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස  පැවසු බවත්  එම ලිපියේ  වැඩි දුරත් සඳහන් කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට හිටපු ජනාධිපතිවරිය යොමු කළ ලිපිය පහත දැක්වේ.

(36698)