(ඇහැලියගොඩ රාමචන්ද්‍ර ගුණසේකර)
වන්දනා ගමනක් ගිය බව කියන සැමියා නිවසේ ඇඳක් යටින් මතුවීම පිළිබඳ පුවතක් ඇහැලියගොඩට නුදුරු කුඩා නගරයකින් වාර්තා විය.


අසන්නට ලැබුණ අයුරින් සිද්ධිය මෙසේය.


ලබාගත් ණය මුදලක් ආපසු නොගෙවීම නිසා තීරක විභාගයක් පවත්වා එය බලගැන්වීමට අදාළ ආයතනය විසින් අධිකරණයට යොමුකරනු ලැබීය. අධිකරණය ණයකරුට සිතාසි නිකුත් කර ඇතත් එය භාරගෙන නියමිත දින උසාවියේ පෙනී නොසිටීම නිසා වරෙන්තු නිකුත් කර ඇත.


නිකුත් කළ වරෙන්තුව අනුව ණයකරු පදිංචි නිවසට ගිය පොලිස් නිලධාරියා ණයකරු පිළිබඳ විමසීමේදී ඔහු සතියක කාලයකට වන්දනාවේ ගොස් ඇති බව බිරිය පවසා ඇත. බිරියගේ කතා විලාසය සහ හැසිරීම පිළිබඳව පොලිස් නිලධාරියාට සැකයක් යොමු වුණත් එය නොඅඟවා මිදුලට බැස වටපිට බලනවිට තනිවම වැලිගොඩක් අතගාමින් සෙල්ලම් කරන දරුවකු දැක මොහොතක් කතා බහ කර ඇත. 


එම දරුවා ණයකරුගේ පුතා බව දැනගත් පොලිස් නිලධාරියා, “කෝ පුතාගේ තාත්තා” කියා අසද්දී තාත්තා ඇඳයට ඉන්නවා එන්නකො අන්කල්ට පෙන්වන්න කියා පොලිස්  නිලධාරියා සමඟ ගෙතුළට ගොස් ඇඳයට ගුලිවී සිටි ණයකරු පෙන්වා ඇත.


 ණයකරු එළියටගෙන අතින් අල්ලාගත් පොලිස් නිලධාරියා ඔහුගේ බිරිය අමතා “කෝ අර වන්දනාවේ ගිය මහත්තයා, එතකොට මේ ඇඳයට හිටියේ වෙන මහත්තයෙක්ද? කොහොම හරි වන්දනා ගිය මහත්තයා ඇඳ යටින් මතුවුණේ ඇත්ත කතා කළ පුංචිදරුවා නිසා” යයි පවසා ණයකරු (වරෙන්තුකරු) පොලිසියට ගෙනගොස් ඇත.