(තිහගොඩ – උපසේන ලියනගම)
තම නිවස ආසන්න නිවසක මල් කැඩීමට ගොස් ඥාති අක්කා කෙනෙකුගේ ගඳ සුවඳ බැලීමට තැත්කළ හිතුවක්කාර මල්ලි කෙනෙක් ඥාති අක්කාගේ ඉදල් පහරට ලක්වීමේ පුවතක් පසුගියදා කළුතරට නුදුරු උපනගරයකින් අසන්නට ලැබිණ.


ගෙදර අම්මාගේ ඉල්ලීම පරිදි මේ ගැටවරයා මල් නෙළීමට ගියේය. ඔහු ගිය නිවසේ සිටියේ මැදිවයසේ වුවද අවිවාහකව සිටින කාන්තාවකි. තවමත් රූපශ්‍රීයෙන් අඩුවක් නොවූ ඇය විලාසිතාවට මෙන්ම සුවඳ ආලේපවලට දැඩි ඇල්මක් දැක්වූ තරුණියකි.


එම නිවසේ මල් කැඩීමට ගිය මල්ලී දුටුවේ මේ කාන්තාව මිදුල අතුගාමින් සිටින බවකි. මල් කැඩීමට ආබව කී ඔහුට අනුමැතිය ලැබුණොත් ඔහු මල් කඩන අතරතුර අක්කාගේ රූපශ්‍රිය මෙන්ම විලවුන් සුවඳ දැනීමෙන් කුල්මත්ව ‘අක්කා මාර සුවඳයි’ කීවේ විහිළුවටය.


ඇය කිසිවක් නොකියා සිටියද නැවත නැවතත් සුවඳ ගැන විමසූ නිසා යක්ෂාරූඪවූ ඇය. තම ඉදල ඔසවා ඔහුට පහර දුන්නෙන් කොලු ගැටයා ගේට්ටුවෙන් පැන ගියේ පණ එපා කියමින්ලු.