(ක.ග.කරුණාරත්න)
 
පොළොන්නරුවේ පැවති දේශපාලන රැළියකට අලි වෙඩි 2ක් රැගෙන පැමිණි පුද්ගලයකු අද(08) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොළොන්නරුව පොලිසිය කියයි.

සැකකරු මනම්පිටිය, දළුකාන ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.

රැළිය ආරම්භකිරීමට පෙර ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

කඩප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් සඳහා අලි වෙඩි රැගෙන ආවේද යන්න සෙවීමට පරීක්ෂණ පවත්වන බව පොලිසිය කියයි.

පොළොන්නරුව පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.