හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා

මේ වසරේ දී ආර්ථිකය සියයට 4ට ආසන්න අගයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අද (3) පැවැසීය.

ඒ අනුව එය ඊට පුරෝකථනය කර තිබූ සියයට 4ත් 4.5ත් අතර අගයට වඩා අඩු අගයකි. 

    “මේ වසරේදී ආර්ථිකය සියයට 4කට වඩා වැඩි අගයකින් වර්ධනය වීමට තිබෙන්නේ ඉතා සීමිත ඉඩක්” යැයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා කීය.මේ වසරේ පස්වැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා එම සඳහන් කළේය. 

ආර්ථිකය සියයට 4ත් 4.5ත් අතර අගයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු මීට පෙර අපේක්ෂා කළේය. මේ වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ආර්ථිකය වර්ධනය වූයේ සියයට 3.2කිනි.