රාජ්‍ය ඖෂ්‍ය නීතීගත සංස්ථාවේ  ශාඛා ජාලය පුළුල් කිරීමේ වැඩ සටහන යටතේ මාතලේ සහ දඹුල්ල නගරයන්හි නව  ඔසු සැල් දෙකක් වීවෘත කිරීමට  සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය  පියවර ගෙන තිබේ.
 
කෙටි කාලීන සැළැස්මක් යටතේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සදහාම එක් ඔසුසලක් බැගින් සහ මධ්‍යකාලීන සැළැස්මක් යටතේ සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයක් සදහාම එක් ඔසුසලක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කිරිමට නියමිතය.
 
මේ පිළිබදව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා , ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ආචාර්ය එම්.එච්.එම් රූමි මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි අමාත්‍යංඹය සඳහන් කරයි.
 
එම වැඩපිළිවෙල යටතේ  රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය සදහා වූ ඔසුසල මාතලේ නගරයේ දී එළැඹෙන 25 දින පෙරවරු 10.00 ට ද, දඹුල්ල නගරයේ නව ඔසුසල එදින පස්වරු 2.00 ට ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතින් විවෘත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.
 
කෑගල්ල, බදුල්ල, අම්බලන්ගොඩ, දර්ගා නගරය වැනි නගර වල ඔසුසල් ද විවෘත කිරීමට  සැළසුම් කර ඇතැයි අමාත්‍යංශය පවසයි.

(36698)