(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය දීමේ අවස්ථාව බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්වලට පමණක් ලබාදෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකා බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සංගමය ඉල්ලීමක් කරයි.

ඒ අනුව මුදල් ණයට දීමේ ආඥා පනත යාවත්කාලීන කරන්නැයි ද නව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනතක් ගෙන එන්නැයි ද ඉල්ලන බව එම සංගමය සඳහන් කරයි.

මුදල් ණයට දීමේ ආඥා පනත ඉතා පැරැණි බවත් අදට නොගැළපෙන බවත් තිබෙන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත වෙනුවට නව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනතක් ගෙනා යුතු බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සංගමයේ නීති උපදේශිකා ශිරන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

නව සංශෝධන ගෙන ඒම තුළින් දැනට තිබෙන අඩුපාඩු මඟහරවා ගත හැකි බවත් ඒ අනුව ලියාපදිංචි නොවන කිසිදු ආයතනයකට මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට නොහැකි වනු ඇති බවත් ඇය කීවාය.

‘‘1918 මුදල් ණයට දීමේ ආඥා පනත ඉතා පරණයි. ඒ වගේම මෑතකදී ගෙනාපු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනතේ අඩුපාඩු තිබෙනවා. බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් තිබුණ ද තවත් පාර්ශව රැසක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය දීම කරගෙන යනවා. මේ තත්ත්වය නිසා මූල්‍ය පිළිබඳව ද ජනතාව අතර කනස්සලක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ වගේම විශ්වාසය බිඳවැටිලා. බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපට විතරක් මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට හැකිවන පරිදි අදාළ සංශෝධන කරන්නැයි අපි ඉල්ලනවා. ඒ තුළින් මූල්‍ය සමාගම් නිසි පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමනයට යටත් වෙනවා’’ යැයි ද ඇය කීවය.

ඊට අමතරව දැනට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ, ණය නොගෙවීම් ආදී ප්‍රශ්නවලදී අධිකරණයට යෑම හෝ සමථ මණ්ඩලයට යෑම වෙනුවට ඒ සඳහා වෙනමම බේරුම්කරණ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන්නැයි අපි ඉල්ලීමක් කරනවා යැයි ද ඇය තවදුරටත් පැවැසුවාය.