වසර 25 ක් දිය යට ගිලී තිබී නැවත මතුවූ නගරයක් ගැන ආර්ජන්ටිනාවෙන් වාර්තා වේ.

ආර්ජන්ටිනාවේ බුවෙනොස් අයර්ස් අගනුවරට දකුණු දෙසින් පිහිටි එපෙකුවෙන් නගරය සංචාරක ආකර්ෂණය නොමදව දිනාගත් ප්‍රදේශයක් විය.එපෙකුවෙන් යන නමෙහි තේරුම වනුයේ ‘සදා වසන්තය‘ යන්නයි.මේ නගරයට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ගේ මානසික ආතතිය හා විඩාව එකෙණෙහිම පහව යන බවට එදවස මේ ප්‍රදේශය නැරැඹීමට පැමිණි සංචාරකයන් අතර වූ විශ්වාසය විය.කලපුවක් අද්දර පිහිටි දර්ශනීය නගරයක් වූ එපෙකුවෙන්හි 1500 ක් පමණ දෙනා වාසය කළ අතර හෝටල් තානායම් ආදී ව්‍යාපාර කිහිපයක්ද විය.

සාමකාමිී එපෙකුවෙන්හි සියල්ල උඩුයටිකුරු කළ දිනය 1985 වසරේ නොවැම්බර් මස 10 වැනිදාය.සතියක් පුරා ප්‍රදේශයට ඇදහැළෙමින් පැවැති ධාරාණිපාත වර්ෂාව නගරවාසීන් සියලූ දෙනාවම නිවාස වලටම කොටු කර තිබිණි.ඉහළ යන වතුර මට්ටම දරා ගත නොහැකිව කලපුව හා නගරය වෙන් කළ බැමි පුපුරා යන්නේ මහා ජල ප්‍රවාහයකින් මුළු ප්‍රදේශය වසා ගනිමින්ය.දිවි ගලවාගැනීමට හැකි වූයේ සීමිත පිරිසකට පමණි.සියල්ල අවසන් වී බලන කළ ඔවුන් මෙතෙක් ජීවත් වූ සුන්දර නගරය තිබූයේ සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවීය.

පසුකාලයක සිදුකළ පරීක්ෂණ වලදී නගරය අඩි 10 ක් පමණ උසකට ජලයෙන් යටවී තිබුණි.ජලය ඉවත් කිරීමද නොකළහැක්කක් විය.එනිසා බලධාරීන් ප්‍රදේශය ගැන වද වීම අත්හැර දැමූ අතර දිවි ගලවාගත්තෝ වෙනත් ස්ථාන වල ජනාවාස සාදාගත්හ.

වසරින් වසර ගෙවෙත්ම නගරය යටකරගෙන සිටි ජලමට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩුවන සෙයක් දිස්විය.වසර 25 ක් අවසානයේ එපෙකුවෙන් නගරය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ නැවත ‘මතුපිට ලෝකය‘ කරා පැමිණ අවසන්ය.මෙතෙන් යළි ජනාවාස ඇති කිරීමක් ගැන සැළැස්මක් ගැන සළකා බලා නොමැත.