මියන්මාර,තායිලන්තය සහ කාම්බෝජයේ නිල සංචාරයක යෙදෙන ඇමරිකා ජනාධිපති බරක් ඔබාමා එම රටවල බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන දැකබලා ගැනීමට ඉමහත් උනන්දුවක් දැක්වීය. ඇමරිකා විදේශ ලේකම් හිලරික් ක්ලින්ටන් සමග සපත්තු ගලවා ඔහු පන්සල්වලට ගියේ ආරක්‍ෂක නිලධරයන් නොමැතිවය. මියන්මාරයේදී ඔබාමා විපක්‍ෂනායිකා අවුන්සාන් සුකීද හමුවීය. ඔබමා ඇයට ආසියා සිරිතට දෑත් එක්කර ආචාර කළේය.