අත්අඩංගුවේ පසුවන ඉන්දීය ධීවරයින් මුදාගැනීමට පෞද්ගලිකවම මැදිහත්වන ලෙස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ජයලලිතා ජයරාම් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
 
ලිපියක් යොමුකරමින් ජයලලිතා ජයරාම් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ  ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ ඉන්දීය ධීවරයින් සහ ධීවර යාත්‍රා 103 ක් ඇති බවත් ඔවුන් හැකි ඉක්මනින් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන්න ලෙසයත්ය.

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට කච්චතිව් මුහුදු ප්‍රදේශයේ ගැටළුවකින් තොරව ධීවර කටයුතුවල කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස ද ජයලලිතා ජයරාම් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව සඳහන්වේ.