ප්‍රංශ අගමැති මැනුවෙල් වල්ස් සහ එරට ආර්ථීක අමාත්‍ය ආර්නෝද් මොන්ටිබුර් අතර ඇති වූ මත ගැටුමක් හේතුවෙන් එරට කැබිනට් මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමට ප්‍රංශ අගමැතිවරයා අද (26)  තීරණය කළේය.

ප්‍රංශයේ ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් එරට පාලක සමාජවාදී පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ ඛෙදීමක් හටගත් අතර ඒ හේතුවෙන් එරට අගමැතිවරයා සහ ආර්ථීක ඇමැතිවරයා අතර මත ගැටුමක් ඇතිවිය. ඒ හේතුකොටගෙන තම ධුරයෙන් ඉවත්වීමට ආර්ථීක ඇමැති ආර්නෝද් මොන්ටිබුර්  කටයුතු කළ අතර ඒ සමඟ මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

විරැකියාව ඉහළ අගයක් ගැනීමත්, පහළ ආර්ථීක වර්ධන වේගයත් නිසා පාලක පක්ෂයේ ඛෙදීම් හටගත් අතර එම මත ගැටුම් නිරාකරණය කිරීමට එරට ජනපති ෆ්‍රන්සුවා ඕලොන්ද් අසමත් විය.

ප්‍රංශ අගමැති මැනුවෙල් වල්ස් නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට නියමිත බවත් එහි සාමාජිකයකු නොවන බව ප්‍රංශයේ හිටපු ආර්ථීක අමාත්‍ය ආර්නෝද් මොන්ටිබුර්   ප්‍රකාශ කර ඇති බවත් විදෙස් මාධ්‍ය   වාර්තා කළේය.

පැරිස් නුවරදීය (ඒ.එෆ්.පී)