(ලලිත් ප්‍රේමලාල්)

සෞදි අරාබියේ සිටින අනවසර විදේශිකයින්ට රටින් පිටවීමට මාස තුනක පොදු සමාකාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මොහොමඩ්බින් නයිෆ් මහතා තීරණය කර ඇතැයි සෞදි ප්‍රෙස් ඒජන්සි පුවත් වාර්තා කරයි.

මාර්තු 29 වැනි දා සිට දින 90 ක කාලයක් බලපාන පරිදි ක්‍රියාත්මක මෙම පොදුසමා කාලය තුළ සෞදියේ රැදී සිටින අනවසරික විදේශිකයින් හට මවුබිමට යාමේ වරප්‍රසාදය හිමිවෙන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම පොදු සමාකාලය සලමාන් රජතුමා විසින්ද අනුමත කර ඇත.