ද්වී පාර්ශ්වික සබඳතා තර කර ගැනීමේ අරමුණින් ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි අගනුවරට පැමිණ සිටින ඊජිප්තු ජනපති මොහොමඞ් මොර්සි ඊයේ (19) ඉන්දීය අගමැති මන්මෝහන් සිං හමුවූයේය.
ඊජිප්තු ජනපති මොර්සි ඉන්දියාවට පැමිණි පළමු අවස්ථාව මෙයයි.